Privacyverklaring

Praktijk Draagkracht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die zijn weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerkt Praktijk Draagkracht
Praktijk Draagkracht verwerkt persoonsgegevens die je zelf verstrekt door het invullen van een contactformulier, een inschrijfformulier of middels een e-mail én persoonsgegevens die je eventuele werkgever aan Praktijk Draagkracht verstrekt ter aanmelding voor psychosociale therapie of coaching.
We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele bedrijfsnaam

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?
Praktijk Draagkracht gebruikt deze gegevens om:

 • Je te noteren als ingeschrevene voor therapie of coaching
 • Contact met je op te nemen voor het starten van een begeleidingstraject
 • Contact met je op te nemen over je inschrijving en/of je om feedback te vragen over de gevolgde therapie/coaching
 • Een factuur van de therapie/coaching die je volgt, aan jou te richten en te versturen
 • Je te informeren over nieuwe diensten van Praktijk Draagkracht die mogelijk interessant voor je kunnen zijn.
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een overdracht of verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Voor het maken van afspraken en versturen van nota’s maak ik gebruik van een algemeen e-mailadres. De wijze van versturen van persoonlijke informatie gebeurt in onderling overleg. Je bent zelf verantwoordelijk voor hetgeen je mailt aan Praktijk Draagkracht.

Privacy op de nota
Op de nota die je ontvangt staan alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het kunnen opstellen van de factuur.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult

Hoe lang bewaart Praktijk Draagkracht jouw gegevens?
Praktijk Draagkracht bewaart je persoonsgegevens zolang het begeleidingstraject loopt.

Informatie delen met anderen?
Praktijk Draagkracht verkoopt je gegevens niet aan derden. We moeten wel voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van de overheid.

Cookies of vergelijkbare technieken
Praktijk Draagkracht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dionne@praktijkdraagkracht.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Praktijk Draagkracht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Praktijk Draagkracht neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met dionne@praktijkdraagkracht.nl.